Training

Cursurile de pregătire tehnică sunt necesare pentru operatorii de linie, tehnicienii de întreținere, managerii de producție, managerii electrici, electronici și mecanici care doresc să profite la maximum de potențialul oferit de echipamentele achiziționate și să își sporească eficiența operațională.

Cursurile de instruire sunt organizate de instructori specializați care sunt capabili să transmită cunoștințele necesare pentru a satisface nevoile Clienților .

Cursurile oferite sunt în general destinate grupurilor de max. 4 persoane, pentru a garanta transferul optim al cunoștințelor tehnice și pentru a efectua evaluări adecvate ale participanților la sfârșitul cursului de formare. Cursurile de instruire se desfășoară atât la sediul furnizorului, cât și la sediul clientului; în acest din urmă caz ​​este necesară prezența unei săli de clasă pentru partea teoretică și oprirea mașinii de la operațiunile de producție pentru a realiza sesiunea practică.

Programele de formare  sunt foarte articulate și au o durată variabilă în funcție de subiectele abordate și de gradul de detaliere care trebuie obținut.

Pentru orice detaliu ulterior, vă rugăm să contactați Help Desk.

Create your account