Audit

ERGOCHECK – AUDIT TÜV pentru mașina de turnare prin injecție Sumitomo SHI Demag.

Ergocheck este auditul care atestă conformitatea de operare a echipamentului Sumitomo SHI Demag conform cu indicațiile din fabrică.

Ergocheck constă într-o verificare temeinică a tuturor elementelor și ansamblelor componente ale IMM-ului Sumitomo SHI Demag. Ergocheck verifică toți parametrii de proces relevanți pentru calitate, precum și toate funcțiile de bază și de siguranță.

Ergocheck oferă informații importante cu privire la mașina de turnare prin injecție Sumitomo SHI Demag și sprijină o întreținere atentă, ajutând clientul să minimizeze declinul echipamentului și să mențină un nivel ridicat de performanță în timp, concentrându-se pe:

– Eficiența producției

– Flexibilitate operațională

– Performanță de calitate

– Economie de energie

– Reducerea costurilor

– Disponibilitate echipament

Ergocheck asigură siguranța unei producții continue atât pentru dumneavoastră, cât și pentru clienții dumneavoastră.

Este recomandată efectuarea de Ergocheck la intervale periodice regulate de un an.

Certificarea Ergocheck include următoarele verificări și măsurători:

  1. Verificare generală
  2. Siguranță
  3. Paralelism
  4. Presiune
  5. Sistem de măsurare a cursei
  6. Ansamblu șurub
  7. Mișcări de șurub / unitate de plastifiere
  8. Sistem de ungere / lubrifiere
  9. Viteza de injecție
  10. Calibrarea pompei

Cu instrumente speciale de măsurare și calibrare, supuse periodic verificării metrologice autorizate, inginerul de service autorizat compară parametrii inițiali din fabrică cu cei efectiv măsurați. Vom verifica și corecta orice discrepanțe pentru a confirma și / sau restabili condițiile optime de utilizare.

În perioada de garanție a echipamentului, este obligatoriu să efectuați acest audit în fiecare an de garanție.

Odată cu certificarea Ergocheck, dacă echipamentul dumneavoastră îndeplinește toate standardele, veți primi:

– Certificat de conformitate a muncii pe care îl puteți arăta clienților;

– Documentație pentru auditul VDA 6.4;

– Informații și recomandări pentru prevenirea posibilelor probleme viitoare, ceea ce reduce defalcarea producției.

Dacă nu a fost posibilă reconfigurarea mașinii și confirmarea conformității de lucru, din cauza necesității unor piese care trebuie înlocuite sau a intervențiilor ulterioare necesare, vă vom indica intervențiile care trebuie efectuate și toate piesele de schimb care pot fi necesare și recomandabile a fi înlocuit.

Pentru mai multe detalii, accesați Help Desk.

Create your account