POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Calitatea înaltă a produselor și serviciilor din portofoliul nostru sporește încrederea partenerilor și clienților existenți în colaborarea cu firma noastră astfel încât reușim să menținem o relație de afaceri bazată pe siguranță și respect.

Valorile noastre fundamentale sunt definite de confidențialitatea și transparența totală de care dăm dovadă în prelucrarea și gestionarea datelor cu caracter personal primite din partea clienților existenți și potențiali.

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens.

În același timp, aceasta detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Vă rugăm să consultați și „Politica de utilizare cookies”, unde este detaliat modul în care utilizăm cookie-urile și alte tehnologii similare prin intermediul paginii noastre de internet.

Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este S.C. CHORUS ENGINEERING S.R.L, având sediul în Str. Lucian Blaga nr. 3, Sector 3 – RO 031071 București,  România.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu noi sau comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, informații privind orice chestiuni juridice, dispute, litigii sau alte acțiuni în care sunteți implicat în orice calitate;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre, de către noi la dumneavoastră sau orice alte detalii cu privire la modul în care interactionați cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet, colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform „Politicii privind cookies”.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract/facturi la care dumneavoastră sunteți parte;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a prestatorului;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale noastre sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră).

În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de prelucrare a datelor, vor fi întrunite și una dintre următoarele condiții specifice de prelucrare:

 • A fost obținut consimțământul persoanei vizate;
 • Avem o obligație legală de prelucrare a acestor categorii de date.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):

 • Oferirea de servicii specifice domeniului nostru de activitate;
 • Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații în materia combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism, obligații de raportare către autoritățile fiscale);
 • Gestionarea securității și accesului în birourile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de noi (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a altor activități neautorizate sau malițioase;
 • În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră, inclusiv (întrucât avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire la serviciile noastre;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniu, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contacțati prin e-mail la: info@chorus.mc.

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și (i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea în continuare de către noi (inclusiv obligația legală de a continua să stocheze datele respective) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

Drepturile dumneavoastră în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situatiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Putem, totuși, prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.

Newsletter / Evenimente publicitare / Comunicate de presă

Cu acordul dumneavoastră, vă puteți abona la newsletter-ul nostru, pentru a vă trimite informații despre cele mai recente oferte, produse, evenimente și știri de la Chorus Engineering.

Pentru asta, avem nevoie doar de adresa dumneavoastră de e-mail, pe care o vom stoca în baza noastră de date cu scopul de a vă trimite informații privind cele mai recente evoluții sau evenimente din domeniul dumneavoastră de interes.

Vă puteți retrage consimțământul pentru primirea acestor comunicate de presă în orice moment și să vă dezabonați de la acestea. Retragerea poate fi trimisă prin e-mail la info@chorus.mc, la contactul specificat în semnătură sau accesând link-ul „Dezabonare” din footerul oricărui mail primit din partea noastră.

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Martie 2020. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Politica de utilizare cookies

Pentru a îmbunătăți continuu experiența de utilizare a site-ului www.chorusengineering.ro, folosim cookies.

Cookies sunt fișiere de dimensiuni reduse pe care browser-ul le plasează local pe hard disk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru a înțelege mai bine modul în care utilizați site-ul, pentru a personaliza această experiență și a vă face următoarea vizită mai plăcută.

Ce cookies-uri folosim?

Toate datele colectate de cookies sunt anonime și nu fac legatură între informații și o persoană fizică/juridică.

 • _ga și _gid colectează date în Google Analytics. Cu ajutorul lor aflăm felul în care utilizați site-ul nostru și ne ajută să aducem îmbunătățiri. Informațiile colectate sunt într-o formă anonimizată.
 • PHPSESSID – este un cookie funcțional și conține informații despre sesiunea user-ului. Mai este numit și „cookie de sesiune” și dispare atunci când închideți pagina noastră.
 • cookieconsent_status – este cookie-ul care ține minte că ați acceptat politica noastră de confidențialitate și de cookie pentru ca data viitoare să nu mai apară bara de jos de accept.

Cum folosim aceste cookies?

 • Analize de performanță și eficiență a site-ului;
 • Cookie-uri pentru targetare geografică. Ne asigurăm că primiți doar ofertele din zona dumneavoastră de interes;
 • Cookie-uri de înregistrare pentru o funcționalitate bună a site-ului;
 • Comunicare mai eficientă de marketing.

Date personale și cookies

Nu colectăm informații cu caracter personal pentru utilizare folosind cookies. Cookies-urile stochează informația local pe dispozitivul utilizatorului, iar informațiile folosite în analiză, remarketing și targetare sunt anonimizate.

Puteți refuza utilizarea de cookies-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare de pe browser-ul dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți faptul că dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea deplină a acestui site.

 • Setări de cookie în Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955
 • Setări de cookie în Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 • Setări de cookie în Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Setări de cookie în Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

Create your account