Training operare

„Cunoaşterea modului de utilizare a echipamentelor permite obţinerea unor rezultate mai bune”

 

Utilizarea corectă a echipamentelor este ultimul pas al procesului de instalare. Echipa de Service Chorus Engineering va oferi operatorului clientului toate informaţiile necesare cu privire la exploatarea în siguranţă a echipamentelor.

Mai mult, operatorul clientului va primi toate instrucţiunile necesare cu privire la modul de prevenire a unor posibile defecţiuni şi la modul de realizare a lucrărilor zilnice de mentenanţă, pentru a avea un rezultat sigur şi de calitate al producţiei.

 

Solicitare service